Velkommen i Luthersk Missions Børn og Unge i Randers

I daglig tale kalder vi os Randers LMBU. 

Randers LMBU har som formål at samle børn og unge om Guds ord og derigennem vække og befæste en levende tro på Jesus Kristus, samt tilskynde til personlig og ordnet deltagelse i Guds riges arbejde, såvel i Danmark som internationalt.

Vi søger en volontør. Se forsiden.

Se LMBU's vedtægter her.